Toerisme

Uitstappen

Geschiedenis

Cultuur

Capoeira

Godsdienst

Kookkunst

Muziek

Investeren

Home

Uit

CAPOEIRA ANGOLA

De Capoeira Angola is de meest traditionele vorm van Capoeira. De vorm die de meeste waarde hecht aan de van de Afrikaanse cultuur geërfde aspecten en die daardoor de Capoeira verheft tot boven het status van een "simpele" krijgskunst. Zij transformeert de capoeira in een manifestatie van sociale, politieke en culturele bewustwording. Capoeirist zijn, in de traditie van Angola, vergt de perfecte beheersing van de cultuur, de tradities, het spel op zich, het bespelen van de instrumenten en het zingen van de liederen. De belangrijkste kenmerken van de Capoeira Angola zijn :

  • trage bewegingen, op het eerste gezicht onachtzaam, die dicht tegen de grond worden uitgevoerd;
  • de spelers - of tegenstanders - houden zich in defensieve positie en vallen slechts aan wanneer de tegenstrever er zich het minst aan verwacht;
  • het belangrijkste doelwit is het hoofd van de tegenstander;
  • de lichamen raken elkaar niet aan;
  • enkel de handen en voeten mogen de grond raken (een goede capoeirist van Angola maakt zijn kleren niet vuil!);
  • de bedoeling is steeds de andere uit het evenwicht te brengen, wat beter bekomen wordt door de behendigheid en schalksheid dan door de spierkracht;
  • de lichaamsdans wordt gebruikt om de intenties tot aanval al of niet te veinzen;
  • de bewegingen worden geritmeerd door de muziek van een klein mizikaal bandje bestaand uit twee berimbaus, twee tamboerijnen, een "atabaque" (soort trommel), een "reco-reco" en een "agogô" en door de gezangen.

Enkele namen van grote "meesters" zijn : Meester Traíra, Caiçara, Besouro Mangangá, Cobrinha Verde, Sete morte, Cangiquinha, Pedro Mineiro, Valdemar da Paixão, zonder de onvermoeibare meester Pastina te vergeten, die zijn leven wijdde aan het beoefenen en onderwijzen van alles wat hij kende omtrent Capoeira Angola. Hij sistematiseerde de Capoeira in 1889 en huldigde ook de eerste officiële school voor Capoeira Angola in, in 1941. Tot op de dag van vandaag heeft meester Pastinha volgelingen die, tot ons geluk, hun leven wijden aan het beoefenen, onderwijzen en bekend maken van de Capoeira Angola. Één van de meest traditionele en meest representatieve scholen van deze vorm van Capoeira is de GCAP, Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, geleid door meester Morais.

Grupo de Capoeira Angola Pelourinho - plaathoes