Toerisme

Uitstappen

Geschiedenis

Cultuur

Capoeira

Godsdienst

Kookkunst

Muziek

Investeren

Home

Uit

CANDOMBLÉ

Oosprong

Vanaf de jaren 1500 werden vele slaven, afkomstig uit verscheidene stammen van Afrika, naar hier getransporteerd in schepen. Het waren zwarten die als slaven werden gevangen en behandeld maar die ook hun eigen leven bezaten, hun eigen gebruiken en geloofsbetuigingen waarin zij hun eigen goden en afgezanten vereerden. Zij die daarin slaagden, brachten uit hun geboorteland enkele voorwerpen met zich mee als herinnering, of beter, als een onverbrekelijke band met hun wortels en cultuur. Die voorwerpen waren, typisch, een handvol aarde, dat in een doek op het lichaam werd geborgen, een speciale steen "Otá" genaamd en een wortel of zaadje van één of andere boom. Elk van deze voorwerpen, die deze slaven met zich meebrachten, had een bijzondere betekenis voor hen en het was alsof zij de eigen goden, orixás genaamd, in persoon meebrachten en met hen de weldaden van hun macht om te genezen en het lichaam te beschermen en te reinigen. Deze voorwerpen werden nadien ook gebruikt om hun godsdienst te beoefenen, verborgen van de blik van hun Portugese eigenaars die elke vorm van geloofscultus, verschillend van hun eigen Romaans Katholieke geloof, verboden. Deze geloofsbetuigingen van de zwarte slaven verschilden in funktie van hun plaats van herkomst en werden onder een algemene noemer als "Candomblé" betiteld.

De Afrikaanse slaven die naar Brazilië werden gebracht kwamen hoofdzakelijk uit het oude Guinée (dat zich van het huidige Senegal tot Sierra Leone uitstrekte), uit Angola en van de "Mijnkust" (Costa da Mina). Daarenboven waren de slaven ook nog afkomstig uit verscheidene stammen zoals, bijvoorbeeld, Nagô, Jêje e Ketu, thans de in de candomblé meest gecultiveerde "naties".