Toerisme

Uitstappen

Geschiedenis

Cultuur

Capoeira

Godsdienst

Kookkunst

Muziek

Investeren

Home

Uit

DE ORIXÁS :

Oxalá :

Oxalá is de zoon van de oppergod, Olorum. Hij controleert de funkties van de voortplanting en de voortbrenging en eet geit, witte duif en maïs. Hij draagt witte kleren en is bekend onder twee verschijningsvormen: Oxalufã, een oude man die gebukt gaat zich steunend op een wandelstok, paxorô genoemd, of Oxaguiã, een jonge krijgsman gewapend men een houten mortier, een zwaard van zilver metaal en een schild.

Nanã Burucu :

Nanã Burucu wordt de moeder van alle orixás beschouwd, haar kleuren zijn lichtblauw en wit, zij eet schaap, kip, gepofte maïs en "abará" (zie meer in het hoofdstuk "Kookkunst") en haar feestdag is op 26 juli.

Omolu :

Omolu is de god van de urineblaas en, door veralgemening, van alle ziekten, zodat hij de "geneesheer" van de negers is. Hij draagt steeds een kap van stro die hem tot op de schouders valt en zijn gelaat wegsteekt. Zijn kleuren zijn rood en zwart en hij eet bok, varken en gepofte maïs en zijn feestdag is op 16 augustus.

 

Êxu :

Êxu, zoon van Oxalá en Nanã Burucu, is de boodschapper van de orixás en de meester van de kruispunten en, door veralgemening, van alle verdoken en gevaarlijke plaatsen.

Op de feesten, of diensten, van de Candomblé, ontvangt hij zijn offerandes vóór de andere Orixás, opdat hij het feest voor zijn rekening zou nemen en niets slecht of verkeerd zou laat gebeuren met het feest noch met de personen die er aan deelnemen.

Hij heeft een dubbele persoonlijkheid. Aan de ene kant is hij de beshermer van de "terreiros" (de plaatsen waar de cultussen worden gehouden), van de huizen, van de stad en van de personen die aan de cultus deelnemen. Aan de andere kant kent men hem een kwaadaardige inborst toe en houdt hij van discussies en ruzies. Êxu houdt ervan ongelukken en rampen te veroorzaken. Daarom zegt men wel eens dat Êxu de zweep van de gerechtigheid is die de slechte mensen, de valsaards en de schijnheiligen straft. Soms doet hij kwaad aan de anderen in ruil voor één of andere schenking (offerande). Zijn dag is maandag, zijn kleuren zijn rood en zwart. Hij eet haan, bok, rund, "farofa" van palmolie en zwarte bonen en hij drinkt "cachaça" (Braziliaanse rum) en rookt sigaren. Al deze ingrediënten worden hem geschonken als offerande en op de kruispunten van de wegen geplaatst.

Xangô :

Xangô vertegenwoordigt het onweder, de bliksem en de donder en de elektrische ontladingen. Zijn feestdag is 30 september. Hij woont op de rots van de bliksem, zijn kleuren zijn wit en rood, zijn symbool is een bijl met vleugels en zijn geliefkoosde gerechten zijn schapevlees, haan, schildpad en "caruru" (een brij van "quiabo" gemaakt, zie verder in het hoofdstuk "Keuken").

Oxossi :

Oxossi is de godheid van de jacht, woont in het woud en draagt als belangrijkste instrumenten de boog en pijl. Zijn kleuren zijn groen, blauw en hevig rood, zijn geliefkoosde gerechten zijn varkens-, geite- en rundsvlees, haan en kip van Angola.

 

Ogum :

Ogum is de zoon van Yemanjá e Oxalufã. Hij is de Orixá van het ijzer en smeedt de "Obé", het mes dat gebruikt wordt om dieren te offeren voor de Orixás. Een legende vertelt dat Ogum een verschrikkelijke krijgsman was die expedities naar andere koningrijken uitvoerde en steeds terugkwam met grote oorlogsbuiten. Daarom is hij de Orixá van de krijgers, van de ijzersmeden en van iedereen die voorwerpen van metaal gebruiken, zowel om oorlogsredenen als instrumentro voor op het veld of in de stad. Ogum eet geitevlees, haan, palmolie, zwarte bonen en gepofte maïs, meestal aan de kant van de wegen. Zijn kleur is donkerblauw.

Oxumarê :

Oxumarê stelt de regenboog voor en werd door Xangô grootgebracht. Hij heeft de vorm van een slang, kleedt zich in het wit, draagt een drietand in de hand, eet schape- en geitevlees, schildpad en "abará" (zie meer in het hoofdstuk "Kookkunst") en zijn feestdag is 24 augustus.

Yemanjá :

Yemanjá is de moeder van de zoute wateren en haar kleuren zijn blauw en rood. Ze gebruikt een zwaard, eet eend, geitevlees en kip en haar feestdag is 8 december.

Iansã :

Iansã is de godin van de zoete wateren, de onweders, regens en donders en is de vrouw van Xangô. Haar kleuren zijn rood en wit, ze gebruikt een koperen zwaard in de hand, eet geitevlees, kip, acarajé en abará (zie meer in het hoofdstuk "Keuken") en haar feestdag is 4 december.

 

Oxum :

Oxum is de godin van de bronnen, watervallen en sloten en haar kleur is goudgeel. Ze draagt een "abébé" van brons, eet geite- en bokkevlees en suikerriet en haar feestdag is op 3 februari.