Toerisme

Uitstappen

Geschiedenis

Cultuur

Capoeira

Godsdienst

Kookkunst

Muziek

Investeren

Home

Uit

CANDOMBLÉ

Grondslagen

De uit Afrika overgebrachte godsdiensten worden gekenmerkt door het monotheïsme daar ze geloven in het bestaan van een opperwezen, door de Nagô's Olorum genoemd, dat Heer of Meester der hemel betekent. Hij wordt ook Olodumaré genoemd, de heer der eeuwige bestemming, of Oduduá, het wezen dat op zichzelf bestaat en de Aarde vertegenwoordigd, of Obatalá, koning of onsterfelijk wezen, onder andere. Zoals in andere monotheístische godsdiensten heeft deze oppergod geen altaren noch georganiseerde cultus en kan ook niet materieel afgebeeld worden.

Olorum schiep de hemel en de aarde, maar kwam nadien niet meer tussen in de Schepping. In de plaats gaf hij de "buidel der schepping" aan zijn zoon Oxalá, opdat deze de mensheid zou scheppen. Oxalá vertrok weliswaar zonder eerst offerandes te doen aan Êxu, de bemiddelaar en boodschapper tussen de orixás en de mensen. Als vergelding maakte Êxu dat Oxalá het warm en dorstig kreeg. Toen deze een palmboom tegenkwam waaruit palmwijn opborrelde, dronk hij in overvloed en viel dronken in slaap. Olorum nam dan maar de "buidel der schepping" van Oxalá terug en beëindigde zo de schepping van de wereld. Voor Oxalá bleef alleen de schepping van het mensenras over. Daartoe kneedde hij kleine poppen in de klei uit en kookte ze, waarop Olorum ze dan leven inblies. Oxalá wordt daarom dan ook gemakkelijk vereenzelvigd met Jesus Christus uit het Christianisme. De overige godheden nemen lagere posities in, zoals die van vertegenwoordigers of ministers van de oppergod, en staan bekend als orixás (in Nagô) of voduns (in Jêje).