Toerisme

Uitstappen

Geschiedenis

Cultuur

Capoeira

Godsdienst

Kookkunst

Muziek

Investeren

Home

Uit

GODSDIENST

Algemeen (zie hieronder)

Candomblé - oorsprong (klik op de tekst om naar de pagina te gaan)

Candomblé - grondslagen (klik op de tekst om naar de pagina te gaan)

Candomblé - Orixás (klik op de tekst om naar de pagina te gaan)

De overwegende godsdienst in Brazilië en Bahia is het katholicisme, naar dit land gebracht door de Portugesen. Deze koloniseerders trachtten, toen ze hier aankwamen, de indianen en de als slaven ingevoerde zwarten met man en macht te bekeren en verplichtten hen hun eigen geloofsuitingen en godsdienst te verlaten. Desondanks was dit inheems geloof zo sterk en zo diep ingeworteld, meer in het bijzonder de Afrikaanse godsdiensten, dat ze het kunnen klaarspelen hebben om de katholieke achtervolging te overleven. De zwarten vonden een overeenkomst uit tussen hun godheden en de katholieke heiligen. Op die manier konden zij hun eigen cultussen vieren ter ere van hun eigen godheden onder het mom dat zij de katholieke heiligen aan het vereren waren. Deze overeenkomst tussen Afrikaanse godheden en katholieke heiligen ligt aan de basis van het "sincretisme", de vermenging van rituelen en gebruiken van de katholieke kerk met andere afkomstig van de Afrikaanse geloofsbetuigingen.

De Afro-Bahiaanse godsdienst, die Candomblé wordt genoemd, oefent tot op de dag van vandaag nog steeds een grote invloed uit onder de bevolking (zelfs al beschouwen vele volgelingen van de Candomblé zich katholieken, een fenomeen waar het sincretisme niet vreemd aan is). Gezien de meerderheid van de bevolking afstamt van Afrikanen (in Salvador 80% van de totale bevolking), is de Candomblé met zijn goden en godinnen, Orixás genoemd, nog steeds goed gekend in dit Land van Alle Heiligen! Dank zij de praktijk van de Candomblé zijn de essentiële kenmerken van de culturele en religieuse identiteit van de Afrikaanse tot slaven gemaakte zwarten goed bewaard gebleven in Brazilië. De rest van dit hoofdstuk gaat dan verder ook uitsluitend over Candomblé.

Orixás in de Dique do Tororó

Naast het katholicisme en de candomblé zijn er nog ontelbare andere godsdiensten en geloven die in Bahia navolgelingen vinden zoals evangelisten, adventisten, getuigen van Jehova, spiritisten, boeddhisten enzovoorts. Onder de lokale en tipische goloofsbetuigenissen doet zich ook nog de macumba opmerken, een mengeling van spiritisme, candomblé en inheems "indiaans" geloof.